Το τρίτο τρίμηνο του 2014 η Intel θα υιοθετήσει τις μνήμες DDR4

Printable View