Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – General Data Protection Regulation (GDPR)

Τελευταία Ενημέρωση 01/05/2018

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) EL

General Data Protection Regulation (GDPR) EN

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD) EL

To The Internet World στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το The Internet World ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό: την χρήση της ιστοσελίδας, των λειτουργιών αυτής ως μέλους, την αποστολή ενημερωτικών newsletters και την επικοινωνία μαζί τους.

Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει.

Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σε αυτά. Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών emails μόνο εφόσον το επιλέξετε (ενημέρωση για θέματα στα οποία έχετε γραφτεί συνδρομητής) ή για τη διευκόλυνσή σας, όπως για παράδειγμα για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σας και μόνο εφόσον ζητήσετε ρητά κάτι τέτοιο.

Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους.

Οι χρήστες του The Internet World έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των στοιχείων που συμπλήρωσαν κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους. Ορισμένα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να προβληθούν/τροποποιηθούν από τους χρήστες καθαυτούς, μέσω του Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού τους. Για τα υπόλοιπα, ο εκάστοτε χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για την εναντίωση μελλοντικής επεξεργασίας των στοιχείων, ή τη διαγραφή τους, θα πρέπει να σταλεί αντίστοιχο αίτημα μέσω της ίδιας φόρμας. Η διαγραφή των στοιχείων συνεπάγεται διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, καθώς τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξή και την λειτουργία του. Ωστόσο, οι όποιες δημοσιεύσεις μηνυμάτων και θεμάτων που έχει κάνει ο χρήστης μέχρι τη στιγμή εκείνη στην ιστοσελίδα του The Internet World θα παραμείνουν ως έχουν, καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του The Internet World σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας και επιπλέον δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα που ταυτοποιούν το χρήστη. Στη θέση του ονόματος χρήστη, στις δημοσιεύσεις αυτές, θα εμφανίζεται η ένδειξη Επισκέπτης (Guest), ώστε να μη διαταραχθεί η ροή θεμάτων και συζητήσεων.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορούν να παραμείνουν κρυφά από τους υπόλοιπους χρήστες του The Internet World και ορατά μόνο στους ίδιους και στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού, αν το θέλουν, μέσω του Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού τους.

Οι χρήστες του The Internet World διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εάν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δεδομένα τους.

Τα στοιχεία των χρηστών του The Internet World διατηρούνται στους εξυπηρετητές (servers) του για όσο διάστημα παραμένουν μέλη του.

Οι χρήστες του The Internet World έχουν το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης και φορητότητας των δεδομένων τους.

Για οποιοδήποτε αίτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση σε μελλοντική επεξεργασία, περιορισμός υπό προϋποθέσεις και φορητότητα), επικοινωνήστε με την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στείλτε e-mail στο [email protected]. Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της..

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Το μοναδικό προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε υποχρεωτικά, είναι μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσωπικά δεδομένα όπως ο τόπος διαμονής, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης, παρέχονται από τα μέλη απολύτως προαιρετικά και μπορούν να απαλειφθούν από το εγγεγραμμένο μέλος ανά πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα, κάθε δημοσίευσή σας «σφραγίζεται» με την διεύθυνση IP σας. Για κάποια μέλη μπορεί να έχουμε περισσότερα δεδομένα, όπως αρχείο αποκλεισμών ή δεδομένα εξέλιξης τυχόν αγγελιών. Δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτήρα, όπως βιομετρικά χαρακτηριστικά ή γενετικά δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της διαχείρισης του The Internet World μαζί σας, και εφόσον έχετε επιλέξει την λήψη ενημερώσεων, για την αυτοματοποιημένη αποστολή από την πλατφόρμα του The Internet World, των ενημερώσεων που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Δεδομένα τα οποία έχετε προαιρετικά επιλέξει να μοιράζεστε, δεν χρησιμοποιούνται για κανένα λόγο.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα σας δεν δίδονται σε κανέναν απολύτως τρίτο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πιθανότητα εισαγγελικής παραγγελίας παράδοσης τέτοιων δεδομένων από την Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δικαστικής έρευνας.

Από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα; 

Τα δεδομένα σας προέρχονται από την φόρμα εγγραφής την οποία συμπληρώσατε για να είστε μέλη του The Internet World, ενώ οι διευθύνσεις IP προέρχονται από τις δημοσιεύσεις σας.

Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; 

Οι πληροφορίες καταγράφονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του The Internet World. Η βάση αυτή τηρείται σε τοποθεσία που γνωρίζει μόνο ο εκάστοτε παρόχος (Hosting Provider) για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με όλες τις επιταγές κρυπτογράφησης κατά Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR).

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς; 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR), δεν έχουμε νομική υποχρέωση να έχουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων του The Internet World βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας του The Internet World.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας; 

Αποκλειστικά και μόνο όσοι ανήκουν στην Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με μόνο σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας του The Internet World.

Ποια είναι η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων; 

Το The Internet World συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του, ως διαδικτυακή πλατφόρμα συζήτησης διαφόρων θεμάτων. Για κάποια στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP σε κάθε δημοσίευση, η βάση για τη συλλογή και τη διατήρηση των στοιχείων είναι η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς; 

Αν θέλετε να δείτε τα βασικά στοιχεία μέλους που έχουμε για εσάς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να ζητήσετε να σας παρέχουμε όποιες άλλες πληροφορίες έχουμε καταγεγραμμένες για εσάς. Είναι υποχρέωσή μας να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα σε έναν μήνα.

Συλλέγει το The Internet World «ειδικά» στοιχεία; 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) αναφέρεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως «ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων».

Δεν κρατάμε αρχεία από οποιοδήποτε είδος ειδικών στοιχείων. Αν θέλετε να αλλάξετε οτιδήποτε στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας να τροποποιήσετε το προφίλ σας.

Πως μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, τον περιορισμό ή τη διόρθωση των δεδομένων σας; 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των στοιχείων σας.
Μπορείτε να φροντίζετε να είναι ανανεωμένα τα στοιχεία μέλους τα οποία παρέχετε κατά τη δική σας βούληση.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και αν την αλλάξετε μετά την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου, μέσω μηνύματος που θα λάβετε στη νέα διεύθυνση.
Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δώσετε την πιστοποιημένη ημερομηνία γέννησής σας.
Μπορείτε να επιλέξτε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις.
Το The Internet World δεν στέλνει ενημερώσεις για λογαριασμό τρίτων, με εξαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Δεν μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δημοσιεύσεών σας, καθώς κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη συνέχεια των συζητήσεων στις οποίες έχετε λάβει μέρος.
Δεν μπορείτε να ζητήσετε τη μη καταγραφή ή διαγραφή των καταγεγραμμένων διευθύνσεων IP σας καθώς η καταγραφή τους είναι νομική μας υποχρέωση.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας και για ποια αιτία; 

Τα στοιχεία τα οποία μας παρέχετε, διατηρούνται επ αόριστον. Μοναδική περίπτωση, αποτελεί η αίτηση σας για διαγραφή του λογαριασμού σας. Σε τέτοια περίπτωση, οι δημοσιεύσεις σας παραμένουν αλλά στη θέση του αποστολέα, αναγράφεται Επισκέπτης (Guest). Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη, και τέτοιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με αποστολέα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του λογαριασμού του οποίου ζητείται η διαγραφή.

Δικαιώματα χρηστών στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR);

Το The Internet World τηρώντας τους κανόνες του νέου κανονιστικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα και για όλους τους χρήστες στα παρακάτω

Δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα των δεδομένων (review and download personal data)
Κατόπιν επιβεβαιωμένου αιτήματος, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή General Data Protection Regulation (GDPR) ο χρήστης μπορεί να λάβει όλα τα δεδομένα του

Αλλαγή δεδομένων (data altering – changing)
Ανα πάσα στιγμή και μέσα από το προφίλ ή από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του ή να ζητήσει κάποια αλλαγή τους

Αναίρεση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων (remove consent)
Κατόπιν αιτήματος μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσα από το προφίλ του ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή να αλλάξει τον τρόπο χρήστης πχ. Τον τρόπο χρήσης του email στο αν θα δέχεται ή όχι newsletter

Διαγραφή δεδομένων – λογαριασμού (data deletion – right to be forgotten)
Κατόπιν αιτήματος προς το The Internet World μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του.
Για την διαγραφή των cookies και την αναίρεση συγκατάθεσης που έχει δώσει ο χρήστης μέσω αυτών, μπορεί να διαγράψει ανα πάσα στιγμή τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser του.

Backup δεδομένων;

Για λόγους backup, failover και disaster recovery και μόνο (αποθήκευσης, ανάκτησης σε περίπτωση απρόσμενης καταστροφής και αυξημένης ασφάλειας των δεδομένων), τα δεδομένα μεταφέρονται και διατηρούνται και σε ένα άλλο διακομιστή αποθήκευσης δεδομένων.

Τα δεδομένα backup διατηρούνται για 30 ήμερες, και κατόπιν διαγράφονται.

Τα δεδομένα τρίτων παρόχων διαφήμισης διατηρούνται στην υποδομή του εκάστοτε παρόχου όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.

Ασφάλεια δεδομένων;

Το The Internet World σε συνεργασία με τον πάροχο (Hosting Provider) , έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού.

Συγκεκριμένα

– Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση των δεδομένων μιας κατεύθυνσης (όπου αυτό είναι εφικτό)
– Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι κρυπτογραφημένοι
– Όλες οι επικοινωνίες με την ιστοσελίδα γίνονται κρυπτογραφημένα από ενδιάμεσους μέσω πρωτοκόλλου SSL
– Η πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα γίνεται μόνο από τον τεχνικό διαχειριστή (admin) του συστήματος και πάντα μόνο μέσα από κρυπτογραφημένη σύνδεση πρωτοκόλλου SSH.
– Το λειτουργικό σύστημα και όλη η υποδομή του The Internet World έχει προσφάτως ανανεωθεί σε τελευταία έκδοση λογισμικού του λειτουργικού της συστήματος, μαζί με όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των επιμέρους λογισμικών που χρησιμοποιούνται
– Σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, γίνονται αυτοματοποιημένοι και manual έλεγχοι έλεγχοι ακεραιότητας και ασφάλειας στα αρχεία και στην κατάσταση του συστήματος

Διαφημίσεις;

Το The Internet World εμφανίζει στους χρήστες του διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών Google DFP, Google Adsense και άλλους παρόχους διαδικτυακής διαφήμισης που αναφέρονται παρακάτω.

Όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πρώτη περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα είναι ανώνυμες (non personalised ads serving), εκτός και αν οι χρήστες δώσουν την συγκατάθεση τους για την εμφάνιση στοχευμένων και προσωποποιημένων διαφημίσεων.

Στην περίπτωση αυτή δύναται να καταγραφεί από τον εκάστοτε πάροχο διαφήμισης και άλλη πληροφορία του χρήστη όπως η IP του, cookies ή τυχόν προσωπικοί αναγνωριστές του (user identifiers). Οποιαδήποτε χρήση ή αποστολή cookies από τους παρόχους διαφήμισης γίνεται για την βελτίωση της εμφάνισης και της απόδοσης της εκάστοτε διαφήμισης.

Google Analytics;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου της Google Inc. (“Google“). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “Cookies“, δηλαδή κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Cookie σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, μεταφέρονται κατά κανόνα σε Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων 
IP, έτσι ώστε η Google να προχωρά προηγουμένως σε σύντμηση των διευθύνσεων IP των χρηστών που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε Server της Google στις ΗΠΑ και υφίσταται εκεί σύντμηση. Η Google θα χρησιμοποιήσει κατ΄ εντολή του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες, προκειμένου να συντάξει και να αποδώσει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και επιπλέον σχετικά με τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση του Ίντερνετ.

Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας 
Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας.

Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, ότι σε αυτήν την περίπτωση δε θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες συνολικά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε την συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση του Cookie και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το BrowserPlugin που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του εν λόγω PluginBrowser στον εκάστοτε Browser και στον εκάστοτε υπολογιστή είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μετά την εγκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί περαιτέρω η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google βρίσκεται στον ιστότοπο: https://policies.google.com/privacy?hl=elΜπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, εφόσον συνδεθείτε με το ακόλουθο Link . Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθεί ένα Opt-Out-Cookie στον υπολογιστή σας, που θα εμποδίσει την μελλοντική συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Προκειμένου να προσαρμόσουμε τη διαδικτυακή μας διαφήμιση στα ενδιαφέροντά των χρηστών, η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Remarketing της Google Analytics. Οι διαφημίσεις μας εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μέσω τρίτων παρόχων συμπεριλαμβανομένης της Google.

Εμείς, καθώς και οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε ErstanbieterCookies(π.χ. Cookies της Google Analytics) σε συνδυασμό με Cookies τρίτων παρόχων (π.χ. DoubleClickCookies), προκειμένου να είναι εφικτό να οργανώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε αναφορές της Google Analytics για παροχή προσφορών επί τη βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που έχουμε αποκτήσει από τις διαφημίσεις της Google, που είναι προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα επισκεψιμότητας από τρίτους παρόχους (π.χ. ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) στην υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς μάρκετινγκ και για διαρκή βελτίωση των προσφορών μας. 

Επικοινωνία μαζί μας;

Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] , [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Σχετικοί Σύνδεσμοι :

Ελληνικό δίκαιο Ν. 2472/97 , Ν.3471/2006
Ευρωπαικό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
European Commission – Ευρωπαική Επιτροπή
General Data Protection Regulation (GDPR) English – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Ελληνικά

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων (Ισχύουσα Ελληνική/Ευρωπαϊκή/Διεθνή Νομοθεσία)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του The Internet World υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο ελληνικό, ευρωπαικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Σε κάθε περίπτωση το The Internet World διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύων σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του The Internet World καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σελίδα αυτή καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης του The Internet World δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων 

Το The Internet World προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν την εγγραφή του επισκέπτη των ιστοσελίδων του με λογαριασμό ή την καταχώρηση προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών του το The Internet World συλλέγει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: όνομα χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password) και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το The Internet World στους χρήστες του, την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, την επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει το The Internet World, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του The Internet World.

Το The Internet World δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / επισκέπτες του (όπως κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία βίντεο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων των ίδιων των χρηστών / επισκεπτών, αλλά και τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κωδικοί κ.α. Εάν το The Internet World λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις δημοσιεύσεις των χρηστών / επισκεπτών που θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση.

Για τη συμμετοχή των χρηστών / επισκεπτών σε δημοσκόπηση (ψηφοφορία) που διενεργείται είτε από το The Internet World, είτε από τους ίδιους τους χρήστες / επισκέπτες του, δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του The Internet World, που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες είναι αδύνατο να ελεγχθούν από το The Internet World. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες / επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το The Internet World δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, το The Internet World δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες του με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των Όρων Χρήσης και Λειτουργίας και της Πολιτικής του περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους, εκτός και αν ο συντάκτης του συναινεί.

Διεύθυνση IP

Κατά την χρήση των υπηρεσιών του The Internet World, οι διακομιστές του (servers) καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει ο περιηγητής («Web Browser») των χρηστών / επισκεπτών του κατά την επίσκεψη σε κάθε ιστοσελίδα του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο καταγραφής (log files) περιλαμβάνουν κατά κανόνα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του περιηγητή, τον τύπου του λειτουργικού συστήματος, την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και ενδεχομένως ένα ή περισσότερα cookies που προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για ανάλυση, έρευνα, εξέταση οικονομικών θεμάτων και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, που αφορούν την επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του The Internet World.

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο υπολογιστής / ψηφιακή συσκευή του μέλους / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις ιστοσελίδες του The Internet World.

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των διακομιστών του The Internet World και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στις ιστοσελίδες του The Internet World δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρουμένης της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Βασικά/Αναγκαία

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Προτιμήσεις

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε

Στατιστικά

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις ιστοσελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Εμπορικής προώθησης

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Αταξινόμητα

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Το The Internet World χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookies» – μικρά αρχεία που περιέχουν μία συμβολοσειρά χαρακτήρων – για την αποθήκευση των επιλογών και των προτιμήσεων των χρηστών / επισκεπτών του, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει σε αυτούς. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή / ψηφιακή συσκευή των χρηστών / επισκεπτών του The Internet World και προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή («Web Browser») που αυτοί χρησιμοποιούν.

Πιο αναλυτικά, το The Internet World χρησιμοποιεί cookies και παρόμοια τεχνολογία με τους παρακάτω τρόπους:

Για την αυθεντικοποίηση των μελών του και την πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών του που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. για την εύκολη και ασφαλή είσοδο στο Site/Forum/Blog κ.α.).

Για την αναγνώριση ή/και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγουν τα μέλη και οι επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (π.χ. δημοσίευση μηνυμάτων, απάντηση σε μηνύματα κ.α.).

Για την ασφάλεια των μελών του, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό που διατηρούν στο The Internet World.

Για την αποθήκευση επιλογών των μελών και των επισκεπτών του σχετικά με την παρουσίαση ή και τη μορφή των υπηρεσιών του (π.χ. cookies που αφορούν στην επιλογή ανάμεσα σε web ή mobile site κ.α.).

Για την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα βίντεο που έχει συμπεριληφθεί στις ειδησεογραφικές, καθώς και σε άλλες σελίδες (παρουσιάσεις, κάλυψη τεχνολογικών γεγονότων) του The Internet World.

Για την χρήση διαφόρων πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter και οι οποίες αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών τους.

Όλα τα παραπάνω cookies είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο The Internet World και την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι περισσότεροι περιηγητές («Web Browsers») έχουν ρυθμιστεί αρχικά ώστε να αποδέχονται τα cookies. Οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του περιηγητή τους ώστε είτε να απορρίπτουν όλα τα cookies, είτε να τους ενημερώνουν / προειδοποιούν όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες από τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του The Internet World ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά.

Το The Internet World χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση των υπηρεσιών του αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει το Google Analytics. Αυτό γίνεται ώστε να γίνει κατανοητό πως αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες και τα μέλη του The Internet World με τις ιστοσελίδες του, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Εφόσον είναι επιθυμητό μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Το The Internet World επιτρέπει σε διακομιστές διαφημίσεων τρίτων να εμφανίζουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες του, ώστε να συνεχίζει να βελτιώνει το περιεχόμενό του και να συνεχίσει να το προσφέρει εντελώς δωρεάν σε όλους.

Αν και το The Internet World δεν κοινοποιεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε τρίτους, οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies ή/και web beacons, ανεξάρτητα από το The Internet World, για τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζουν αποκλειστικά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του. Οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτων ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που συλλέγουν σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτόν αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε επισκέπτη.

Η χρήση των cookies και web beacons άλλων εταιρειών υπόκειται στη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όχι σε αυτή του The Internet World. Εφόσον οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies από τρίτους θα πρέπει είτε να προσαρμόσουν κατάλληλα το φίλτρο cookies του περιηγητή τους («Web Browser»), είτε να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των διακομιστών διαφημίσεων (ad-servers) τρίτων και να ακολουθήσουν τη διαδικασία απόρριψης των cookies. Κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει το The Internet World. Πιο συγκεκριμένα, για την εμφάνιση διαφημίσεων τρίτων στο The Internet World, χρησιμοποιούνται προϊόντα της Google, όπως το Google AdSense και το DoubleClick for Publisher.

Μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της, ώστε να γνωρίζετε πως αυτή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης σας, καθώς επίσης και να ελέγξετε τις πληροφορίες που αποστέλλονται στην Google.

Αποκάλυψη πληροφοριών προς τρίτους

Το The Internet World δεν γνωστοποιεί, δεν πουλάει και δεν εκμισθώνει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του σε τρίτους. Ωστόσο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών του.

Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, για θέματα ασφαλείας, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή για την παραβίαση ασφάλειας του The Internet World, των χρηστών του ή του δημοσίου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σύνδεσμοι προς τρίτους (Links)

Το The Internet World περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το The Internet World για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Αναθεώρηση, ενημέρωση ή διαγραφή προσωπικών πληροφοριών

Οι χρήστες του The Internet World έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες (κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, περιοχή μόνιμης κατοικίας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική ιστοσελίδα και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους»), που έχουν καταχωρήσει σε αυτό. Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε δεν θα είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το The Internet World.

Τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων (Forums) από τους χρήστες / μέλη του The Internet World, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του The Internet World, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο The Internet World και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση.

Εφόσον είναι επιθυμητή η διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στο λογαριασμό ενός χρήστη (κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους» που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να καταχωρήσουν) τότε είναι δυνατή η «αδρανοποίηση» του «λογαριασμού» μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον χρήστη προς τους διαχειριστές μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας.

Οι χρήστες του The Internet World που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας του The Internet World, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ηλεκτρονική τους ταυτότητα.
Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει , εφόσον η τελευταία τους δημοσίευση έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν και εφόσον οι χρήστες δεν έχουν παραβεί τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας του The Internet World.

Αιτήματα για αδρανοποίηση λογαριασμού γίνονται αποδεκτά 30 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας από τον χρήστη στις ιστοσελίδες του The Internet World και εφόσον ο ίδιος δεν έχει παραβεί τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας του The Internet World.
Η διαδικασία της αδρανοποίησης ολοκληρώνεται σε 30 ημέρες περίπου. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι απαραίτητες για την αποτροπή των χρηστών από ανέντιμες πράξεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων χωρίς την γραπτή και ρητή άδεια τους. Τέτοια δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κωδικοί κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος και ενδεχομένως την απαγόρευση πρόσβασης (BAN) στο The Internet World για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Η Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού εφαρμόζει Πολιτική Μηδενικής Ανοχής για την παραβίαση του κανόνα αυτού.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης και Λειτουργίας της ιστοσελίδας του The Internet World, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ομάδας Διαχείρισης και Συντονισμού της ιστοσελίδας του The Internet World και του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας του The Internet World από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Λειτουργίας μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας της ιστοσελίδας του The Internet World καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

The Internet World
Copyright © 2006 – 2019 All Rights Reserved