Σύντομοι Όροι Χρήσης και Λειτουργίας [Short Terms Of Use]

Σύντομοι Όροι Χρήσης και Λειτουργίας [Short Terms Of Use]

Πριν ξεκινήσετε τη συμμετοχή σας στην παρέα μας θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω σημεία:

Απαγορεύεται η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού πρόσβασης. Αν έχετε πρόβλημα με την πρόσβασή σας στο The Internet World μην δημιουργείτε νέο λογαριασμό, χρησιμοποιείστε την φόρμα επικοινωνίας.

Απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου.

Απαγορεύονται τα μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ερίδων / κακής ατμόσφαιρας στις συζητήσεις (Forums). Σεβαστείτε όλα τα μέλη ακόμη κι αν διαφωνείτε. Σεβαστείτε όλα τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά ακόμη κι αν σας έχουν βλάψει

Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις των Συντονιστών του The Internet World θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στους υπεύθυνους και όχι δημόσια.

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις στις υπογραφές ή στα μηνύματα. Αν θέλετε να διαφημιστείτε μπορείτε να επικοινωνήστε με τους Διαχειριστές.

Oι παραπάνω κανόνες είναι μια μικρή περίληψη των κυριότερων Όρων Χρήσης και Λειτουργίας του The Internet World που θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων (forums) του The Internet World.

Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στο The Internet World σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης και Λειτουργίας. Παρακαλούμε, μόλις βρείτε λίγο χρόνο, διαβάστε το πλήρες κείμενο με προσοχή. Ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες των συζητήσεων (Forums) για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων λειτουργίας.

Οι όροι χρήσης και λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του The Internet World, όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του.

Η πρόσβαση σε αυτήν της ιστοσελίδα δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός. Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους όρους χρήσης και λειτουργίας που αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα του The Internet World